Important Books for Marathi Literature Optional for UPSC IAS Mains

UPSC Marathi Literature Book List/UPSC optional Marathi Literature books

 • Athavaninche Pakshi – P.I. Sonkamble
 • Balakvinchi Kavita – Balkavi
 • Brahmankany – S.V. Ketkar
 • Damayanti-Swayamvar – Raghunath Pandit
 • Ekek Paan Galavaya – Gouri Deshpande
 • Jahirnama- Narayan Surve
 • Jana Hey Volatu Jethe – Sharchchandra Muktibodh
 • Jevha Mi Jaat Chorli Hoti – Baburao Bagul
 • Lōkasāhitya mimānsā – Vishwanath Shinde
 • Mridgandh’ – Vinda Karandikar
 • Namadevanchi Abhangawani – Ed: Inamdar, Relekar, Mirajkar
 • Painjan – Ed : M.N. Adwant Sahitya Prasar Kendra
 • Prācīna marāṭhī vāṅmayācā itihāsa – la. Rā. Nasirābādakara
 • Pradashikna 1 and 2
 • Sandhyakalchya Kavita -Grace
 • Sashtang Namaskar – P.K. Atre
 • Shetkaryacha Asud’, ‘Sarvajanik Satyadharma’ – Mahatma Jotiba Phule
 • Shilan’ – Uddhav Shelke
 • Smritishala
 • Sugama marāṭhī vyākaraṇa va lēkhana – Mo. Ra. Valambe
 • Vishakha’ -Kusumagraj
 • Ya Sattet Jeev Ramat Nahi’ – By Namdev Dhasa

Leave a Reply