Important books for Telugu literature optional for UPSC IAS Mains

Telugu Literature books for UPSC exam

  • Akella Raghavendra book on Telugu Literature Paper – II
  • Andhra Bhasha Charitra- Bhadriraju Krishnamurti
  • Andhra Sahitya Charitra-Nagayya
  • Vakyam- Chekuri Ramarao

Leave a Reply